Waarom zou je kiezen voor een trainer die CNVC-gecertificeerd is?

Er zijn veel aanbieder Verbindende of Geweldloze Communicatie. Geen wonder want het is zoveel meer dan een communicatie training, lees mijn blog Wat is Geweldloze Communicatie?.

Tussen al het aanbod zijn gecertificeerde en niet gecertificeerde trainers. Gecertificeerd zijn is geen garantie overigens voor een “goede” training. Wel staat certificering garant voor de kwaliteit van de trainer en zijn/haar aanbod omdat deze trainer een uitgebreid proces is door gegaan aan ontwikkelingen.

Wat behelst een CNVC Certificering.

Als gecertificeerd trainer heb ik een assessment mogen afleggen van drie dagen, in het engels, om mijn vaardigheden te demonstreren in aantal onderdelen; trainer, faciliteren, reageren, uiten, empathisch vermogen etc.

In de aanloop hier naar toe heb ik een uitgebreid portfolio geschreven met reflectie-journals, feedback van collega’s, deelnemers aan trainingen en assessoren. Minimaal 60 dagen training gevolgd van gecertificeerde trainers. Intervisie en supervisie gehad.

CNVC Certified trainer

Het is certificeren is een proces van een aantal jaren waarin ik me heb ontwikkeld en het gedachtengoed van Rosenberg heb geïntegreerd en geleefd. Een certificering krijg je alles behalve cadeau. Ik heb ontwikkelingen moeten laten zien op wel 28 punten. Hieronder zet ik ze in het kort op een rij.

Ontwikkelingen kunnen worden bekeken door het leermodel van Maslow: van onbewust bekwaam, naar bewust onbekwaam, bewust bekwaam naar onbewust bekwaam.

The goal of this life isn’t to be perfect, but to be progressively less stupid — Marshall Rosenberg

Hier volgen de criteria met korte beschrijving:

01 – Aanwezigheid:Attent op wat er nu gebeurt. Niet verloren in denken, emotionele reacties, etc.
02 – Observatie vermogen:Kan zintuiglijke & mentale erva- ringen zien, beschrijven & on- derscheiden van interpretaties
03 – Gevoels bewustzijn:Vaardigheid om fysieke sensaties en emoties te identificeren en ervaren.
04 – Zelfacceptatie:Accepteert zichzelf met onvoorwaardelijke zorg.
05 – Eigenaarschap over gevoel:Leeft vanuit besef dat ik en ik alleen mijn emoties veroorzaak – en niemand anders.
06 – Behoeften bewustzijn:Is zich bewust van behoeften (en bereid deze te eren), de essentiële universele elemen- taire kwaliteiten van het leven (als voedsel, liefde & betekenis)
07 – Zelfverbinding maken & reactiviteit herstellenReactiviteit: innerlijke weer- stand tegen wat is. Herstel is loslaten van die weerstand.
08 – Verzoeken: besef & doenBereid om te vragen wat men wil, open voor elke reactie, niet gehecht aan specifiek antwoord
09 – Rouwen:Kan lijden van verlies transfor- meren, kan weerstand tegen wat IS loslaten; is bereid om ervaringen te laten ontvouwen en ervaren.
10 – Empathie:Kan aanwezig zijn bij de ervaring van een ander met onvoorwaardelijke aanvaar- ding van die persoon.
11 – Vijandbeelden helenOverstijgt de perceptie dat een ander straf of beloning verdient.
12 – Onderscheidingsvermogen:Helderheid, inzicht en wijsheid in het maken van onderscheid dat het leven verrijkt; herkent dat zij een keuze heeft.
13 – Wederzijdse afhankelijkheidBeseft dat elk individu gerela- teerd is aan elke ander individu
– elk deel van een systeem invloed heeft op elk ander deel.
14 – Eerlijk uiten:Neemt eigenaarschap over eigen ervaring en is bereid om zich authentiek te uiten zonder schuld of kritiek.
15 – Vergemakkelijkt contact:Faciliteert empathie en eerlijkheid in dialoog, met de intentie om verbinding te maken of houden.
16 – Geduld:Faciliteert empathie en eerlijkheid in dialoog, met de intentie om verbinding te maken of houden.
17 – Reactiviteit beantwoorden:Speelt (niet reactief) in op anderen, die gevangen zitten in intense emotionele reacties (die vervreemding bevorderen)
18 – Openheid voor feedback:Ontvangt andermans perspectief op onze acties gecentreerd & gelijkmoedig
19 – Constructieve spijt:Erkennen & leren van je gemiste kansen om behoeften te vervullen, zonder schuld, schaamte, of zelfbestraffing.
20 – Flexibiliteit in relaties:Openheid en veelzijdigheid in interactie met anderen.
21 – Conflicten transformeren:Gebruikt conflict met anderen als middel tot verbinding en om een gezamenlijk resultaat te creëren.
22 – Dankbaarheid:Ziet de waarde in van wat IS, waardeert dit en geniet ervan.
23 – Openhartige stroom van geven en ontvangen:Transformeert tekort denken in
bloeiende creativiteit; vrolijk bijdragend en ontvangend.
24 – Cultiveren van vitaliteit:Afstemmen op zichzelf om evenwichtige zelfzorg te ondersteunen; cultiveren v/d energie om ‘t leven te dienen.
25 – Gedeelde macht:Transformeert overheersing; waardeert ieders behoeften gelijkwaardig & met respect; overstijgt onderwerping en rebellie.
26 – Rollen doorprikken:Bewust dat we niet de rol zijn die we spelen; keuze in de rol hij aanneemt en hoe reageren op de rol die de ander speelt.
27 – Bewustwording van response-ability:Kiest in vrijheid de eigen respons op wat opduikt in het leven; neemt eigenaarschap van eigen aandeel in wat er gebeurt. Voelt zich niet verantwoordelijk voor het aandeel van de ander in wat er
gebeurt. Erkent dat eigen daden anderen beïnvloeden.
28 – Ondersteunt holistische systemen:Neemt bewust deel aan ont- staan & evolutie van holistische systemen ter bevordering van algemeen welzijn.

Download hier het volledige overzicht aan te ontwikkelen vaardigheden:

Pathways-to-Liberation-Self-Assessment-Matrix-Dutch-Translation.pdf

Wil je jezelf ook certificeren; mijn trainingen tellen mee voor certificering.

Kijk in mijn agenda voor komende trainingen.

© Verbinding in Communicatie 2024