Op het moment bieden wij een tweetal tweedaagse trainingen

Een training in verbindende communicatie is bedoeld om deelnemers te leren hoe ze op een effectieve en respectvolle manier kunnen communiceren met anderen, zodat ze meer begrip en verbinding kunnen creëren in hun relaties.

Basis tweedaagse

Tijdens de training leren deelnemers de basisprincipes van verbindende communicatie, zoals het herkennen en benoemen van hun eigen gevoelens en behoeften, het empathisch luisteren naar anderen en het formuleren van respectvolle verzoeken. De training richt zich op het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waarin deelnemers kunnen oefenen met de vaardigheden van verbindende communicatie.

Vervolg tweedaagse

De vervolgtraining gaat verder waar de basis ophoudt. We gaan kort in op de Basis training en vervolgens verfijnen we en verdiepen we onze vaardigheden door aan de slag te gaan met iets meer uitdagende situaties.

Voor meer informatie over deze trainingen verwijs ik naar de agenda.