Organisatie trainingen Geweldloze of verbindende communicatie

Uitdagingen binnen uw organisatie of team op het gebied van communicatie, conflicten of samenwerking onderling?

Wij verzorgen trainingen en workshops op basis van Geweldloze of Verbindende Communicatie met als doel meer verbinding te creëren. (logisch 😉 ) Onze trainingen laten wij aansluiten bij uw organisatieontwikkeling EN zorgen voor meer vertrouwen en begrip, veiligheid in het team. Wij werken uitsluitend met ervaren en CNVC gecertificeerde trainers.

Neem contact op met ons voor meer informatie. Dan zorgen wij dat uw medewerkers vaardigheden kunnen ontwikkelen die aansluiten bij ieders persoonlijke situatie EN organisatie belangen.

Voordelen organisatie training:

  • Voor meer openheid, begrip en verbinding in uw organisatie.
  • Vergroten werksfeer en veiligheid.
  • Meer individuele en teamproductiviteit.
  • Minder stress in onderlingen relaties.
  • Feedback geven en ontvangen op een hoorbare manier.
  • Grenzen herkennen, erkennen en aangeven.
  • Positieve uitstraling op klanten en relaties buiten uw organisatie.

Trainingsaanbod:

Verbindend Uiten.

Gaan staan wat voor jou belangrijk is zonder je bezwaard te voelen en anderen te beschadigen. In verbinding met jezelf en de ander.

Verbindend Luisteren.

De ander begrijpen en samen zoeken naar een manier van samenwerken waarbij een ieder verantwoordelijkheid kan nemen voor haar of zijn eigen stuk.

Doe je Voordeel met je Oordeel.

Leren omgaan met oordelen van jezelf richting een ander en leren omgaan met oordelen van een ander richting jouw persoon. Houd de verbinding met jezelf en de ander, voel je vrij te gaan staan wat voor jou belangrijk is en de oordelen van de ander te vertalen naar voor jou hoorbare taal.

Conflicten slechten.

Conflicten in een team kosten een hoop energie, werkplezier en productiviteit in een team. In deze training leer je je conflicten te slechten en de samenwerking met anderen te vergroten.

Veerkrachtig in je Werk.

Meer bewustzijn op stress, wetenschappelijk meten en herstellen van stress en natuurlijk communiceren over stress vanuit verbinding met jezelf en de ander.

Op maat.

Specifiek voor jouw situatie ontwikkelen wij een training om meer verbinding en begrip te krijgen binnen jouw organisatie intern en/of met externen. Meer plezier en ontspanning voor jouw medewerk(st)ers. Informeer voor de mogelijkheden.

Onze trainingen worden hoog gewaardeerd door onze opdrachtgevers:

verbindingincommunicatie.nl