Het belang van vertragen ……..

Vertraag om te verbinden

Marshall Rosenberg benadrukte het belang van vertragen in communicatie, wat belangrijke aandachtspunten zijn:

1. Mindfulness: In het moment aanwezig zijn en volle aandacht aan het gesprek geven zonder afleidingen. Dit stelt individuen in staat om volledig betrokken te zijn bij de woorden en emoties van de ander.

2. Empathie: De tijd nemen om het perspectief, de gevoelens en behoeften van de ander te begrijpen. Vertragen maakt het mogelijk voor individuen om op een dieper niveau empathie te tonen, wat wederzijds begrip en verbinding bevordert.

3. Duidelijkheid: Met helderheid en intentie spreken en luisteren. Vertragen stelt individuen in staat om hun woorden zorgvuldig te kiezen, zich duidelijker uit te drukken, en misverstanden te voorkomen.

4. Zelfreflectie: Pauzes nemen om na te denken over de eigen gevoelens en behoeften, alsook over de impact van de eigen woorden op anderen. Vertragen moedigt individuen aan om te pauzeren en na te denken over hun reacties, wat leidt tot doordachtere en constructievere communicatie.


Over het geheel genomen is vertragen in communicatie een fundamenteel aspect van Geweldloze Communicatie, wat oprechte verbinding, empathie en begrip tussen mensen faciliteert.

Onlangs heb ik een podcast opgenomen met mijn assessor Towe Widstrand. In de podcast benoemd Towe het belang van vertragen. 

Nieuwsgierig: https://inflowcoaching.nl/sharing-nvc-with-assessor-and-former-trainer-towe-widstrand-english-geweldloze-communicatie/

(Of op spotify / apple podcast zoek op NVCpodcast martijn jansen)

© Verbinding in Communicatie 2024